Thay linh kiện


iPHONE 4 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 200,000 3 tháng
Camera trước 200,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 200,000 3 tháng
Dây cáp sạc 200,000 3 tháng
Dây home 200,000 3 tháng
Dây nút nguồn 200,000 3 tháng
Dây tai nghe + volume 200,000 3 tháng
Rung 200,000 3 tháng
Loa trong 200,000 3 tháng
Pin 250,000 3 tháng
Ron màn hình 200,000 3 tháng
Phản quang màn hình 200,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 150,000 Không bảo hành
iPHONE 4S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 200,000 3 tháng
Camera trước 200,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 200,000 3 tháng
Dây cáp sạc 200,000 3 tháng
Dây home 200,000 3 tháng
Dây nút nguồn 200,000 3 tháng
Dây tai nghe + volume 200,000 3 tháng
Rung 200,000 3 tháng
Loa trong 200,000 3 tháng
Pin 250,000 3 tháng
Ron màn hình 200,000 3 tháng
Phản quang màn hình 200,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 150,000 Không bảo hành
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPHONE 5 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 300,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 250,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 250,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 250,000 3 tháng
Dây home 250,000 3 tháng
Dây nút nguồn 250,000 3 tháng
Rung 250,000 3 tháng
Loa trong 250,000 3 tháng
Pin 300,000 3 tháng
Ron màn hình 300,000 3 tháng
Phản quang màn hình 300,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 550,000 Không bảo hành
 
iPHONE 5C ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 350,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 350,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 300,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 300,000 3 tháng
Dây home 250,000 3 tháng
Dây nút nguồn 300,000 3 tháng
Rung 250,000 3 tháng
Loa trong 250,000 3 tháng
Pin 300,000 3 tháng
Ron màn hình 300,000 3 tháng
Phản quang màn hình 300,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 550,000 Không bảo hành
 
iPHONE 5S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 350,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 300,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 300,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 300,000 3 tháng
Dây home 300,000 3 tháng
Dây nút nguồn 300,000 3 tháng
Rung 250,000 3 tháng
Loa trong 250,000 3 tháng
Pin 300,000 3 tháng
Ron màn hình 300,000 3 tháng
Phản quang màn hình 300,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 550,000 Không bảo hành
 
iPHONE 5SE ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 500,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 500,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 400,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 400,000 3 tháng
Dây home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn 400,000 3 tháng
Rung 350,000 3 tháng
Loa trong 350,000 3 tháng
Pin 400,000 3 tháng
Ron màn hình 300,000 3 tháng
Phản quang màn hình 500,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 600,000 Không bảo hành
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
THAY THẾ LINH KIỆN iPHONE 6 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 450,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 400,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 400,000 3 tháng
Dây cáp socket home 350,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 400,000 3 tháng
Dây nút home 350,000 3 tháng
Dây nút nguồn 400,000 3 tháng
Dây volume 350,000 3 tháng
Rung 350,000 3 tháng
Loa trong 350,000 3 tháng
Pin 400,000 3 tháng
Ron màn hình 350,000 3 tháng
Phản quang màn hình 450,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 800,000 Không bảo hành
 
THAY THẾ LINH KIỆN iPHONE 6 PLUS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 600,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 450,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 450,000 3 tháng
Dây cáp socket home 400,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 450,000 3 tháng
Dây home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn 450,000 3 tháng
Dây volume 400,000 3 tháng
Rung 400,000 3 tháng
Loa trong 400,000 3 tháng
Pin 450,000 3 tháng
Ron màn hình 450,000 3 tháng
Phản quang màn hình 500,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 800,000 Không bảo hành 

THAY THẾ LINH KIỆN iPHONE 6S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 700,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 550,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 550,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 550,000 3 tháng
Dây nút home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn 450,000 3 tháng
Rung 450,000 3 tháng
Loa trong 450,000 3 tháng
Pin 450,000 3 tháng
Ron màn hình 500,000 3 tháng
Phản quang màn hình 800,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 800,000 Không bảo hành 

THAY THẾ LINH KIỆN iPHONE 6S PLUS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 1,200,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 700,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 600,000 3 tháng
Dây cáp sạc + tai nghe 600,000 3 tháng
Dây nút home 500,000 3 tháng
Dây nút nguồn 500,000 3 tháng
Dây volume 450,000 3 tháng
Rung 500,000 3 tháng
Loa trong 500,000 3 tháng
Pin 500,000 3 tháng
Ron màn hình 600,000 3 tháng
Phản quang màn hình 900,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 900,000 Không bảo hành
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPHONE 7 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 1,100,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 1,000,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 700,000 3 tháng
Dây cáp sạc 700,000 3 tháng
Dây nút nguồn 700,000 3 tháng
Rung 600,000 3 tháng
Loa trong 600,000 3 tháng
Pin 650,000 3 tháng
Ron màn hình 600,000 3 tháng
Phản quang màn hình 1,200,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 1,000,000 Không bảo hành
iPHONE 7 PLUS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 2,200,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 1,200,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 1,000,000 3 tháng
Dây cáp sạc 800,000 3 tháng
Dây nút nguồn 800,000 3 tháng
Rung 700,000 3 tháng
Loa trong 700,000 3 tháng
Pin 700,000 3 tháng
Ron màn hình 700,000 3 tháng
Phản quang màn hình + 3D Touch 1,400,000 3 tháng
Vỏ (lưng) 1,200,000 Không bảo hành
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPHONE 8 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 1,500,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 1,200,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 900,000 3 tháng
Dây cáp sạc 900,000 3 tháng
Dây nút nguồn 800,000 3 tháng
Rung 700,000 3 tháng
Loa trong 700,000 3 tháng
Lưng kiếng zin 900,000 Không bảo hành
Pin 750,000 3 tháng
Ron màn hình   3 tháng
Phản quang màn hình   3 tháng
Vỏ (lưng) 1,200,000 Không bảo hành
iPHONE 8 PLUS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 2,200,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+camera trước 1,200,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 1,100,000 3 tháng
Dây cáp sạc 1,200,000 3 tháng
Dây nút nguồn 900,000 3 tháng
Rung 800,000 3 tháng
Loa trong 800,000 3 tháng
Lưng kiếng zin 1,000,000 Không bảo hành
Pin 800,000 3 tháng
Ron màn hình   3 tháng
Phản quang màn hình   3 tháng
Vỏ (lưng) 1,500,000 Không bảo hành
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPHONE X ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 2,200,000 3 tháng
Cụm dây Face ID+camera trước 1,200,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+micro+loa+chuông trên 1,200,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 1,000,000 3 tháng
Dây cáp sạc 1,000,000 3 tháng
Dây nút nguồn 900,000 3 tháng
Dây volume 900,000 3 tháng
Rung 900,000 3 tháng
Lưng kiếng zin 1,000,000 Không bảo hành
Pin 1,200,000 3 tháng
Ron màn hình   3 tháng
Phản quang màn hình   3 tháng
Vỏ (lưng) 2,500,000 Không bảo hành
iPHONE XS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 2,500,000 3 tháng
Cụm dây Face ID+camera trước 1,500,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+micro+loa+chuông trên 1,500,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 1,000,000 3 tháng
Dây cáp sạc 1,200,000 3 tháng
Dây nút nguồn 1,000,000 3 tháng
Dây volume 1,000,000 3 tháng
Rung 1,000,000 3 tháng
Lưng kiếng zin 1,000,000 Không bảo hành
Pin 1,800,000 3 tháng
Ron màn hình   3 tháng
Phản quang màn hình   3 tháng
Vỏ (lưng) 4,200,000 Không bảo hành
iPHONE XS MAX ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 2,800,000 3 tháng
Cụm dây Face ID+camera trước 1,800,000 3 tháng
Cụm dây cảm biến+micro+loa+chuông trên 1,600,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 1,100,000 3 tháng
Dây cáp sạc 1,400,000 3 tháng
Dây nút nguồn 1,200,000 3 tháng
Dây volume 1,100,000 3 tháng
Rung 1,200,000 3 tháng
Lưng kiếng zin 1,200,000 Không bảo hành
Pin 2,500,000 3 tháng
Ron màn hình   3 tháng
Phản quang màn hình   3 tháng
Vỏ (lưng) 5,200,000 Không bảo hành
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPAD 2 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 450,000 3 tháng
Camera trước 400,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 500,000 3 tháng
Dây anten wifi 450,000 3 tháng
Dây cáp sạc 500,000 3 tháng
Dây home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 450,000 3 tháng
Dây tai nghe 500,000 3 tháng
Pin 600,000 3 tháng
Ron màn hình 300,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 950,000 Không bảo hành
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,000,000 Không bảo hành
 
iPAD 3 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 450,000 3 tháng
Camera trước 400,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 500,000 3 tháng
Dây anten wifi 450,000 3 tháng
Dây cáp sạc 500,000 3 tháng
Dây home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 450,000 3 tháng
Dây tai nghe 550,000 3 tháng
Pin 700,000 3 tháng
Ron màn hình 300,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 1,000,000 Không bảo hành
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,000,000 Không bảo hành
 
iPAD 4 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 450,000 3 tháng
Camera trước 400,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 500,000 3 tháng
Dây anten wifi 450,000 3 tháng
Dây cáp sạc 500,000 3 tháng
Dây home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 450,000 3 tháng
Dây tai nghe 550,000 3 tháng
Pin 700,000 3 tháng
Ron màn hình 300,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 1,000,000 Không bảo hành
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,000,000 Không bảo hành
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPAD MINI 1 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 450,000 3 tháng
Camera trước 400,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 500,000 3 tháng
Dây anten wifi Báo giá 3 tháng
Dây cáp sạc 450,000 3 tháng
Dây home 400,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 500,000 3 tháng
Dây tai nghe 450,000 3 tháng
Pin 600,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 800,000 Không bảo hành
Vỏ (lưng) wifi + 3G 900,000 Không bảo hành 

iPAD MINI 2 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 550,000 3 tháng
Camera trước 550,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 600,000 3 tháng
Dây anten wifi Báo giá 3 tháng
Dây cáp sạc 550,000 3 tháng
Dây home 500,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 550,000 3 tháng
Dây tai nghe 550,000 3 tháng
Pin 700,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 900,000 Không bảo hành
Vỏ (lưng) wifi + 3G 950,000 Không bảo hành 

iPAD MINI 3 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 700,000 3 tháng
Camera trước 700,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 700,000 3 tháng
Dây anten wifi Báo giá 3 tháng
Dây cáp sạc 650,000 3 tháng
Dây home 600,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 650,000 3 tháng
Dây tai nghe 650,000 3 tháng
Pin 800,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 1,400,000 Không bảo hành
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,400,000 Không bảo hành 

iPAD MINI 4 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 900,000 3 tháng
Camera trước 900,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 900,000 3 tháng
Dây anten wifi Báo giá 3 tháng
Dây cáp sạc 800,000 3 tháng
Dây home 700,000 3 tháng
Dây nút nguồn 800,000 3 tháng
Dây volume 700,000 3 tháng
Dây tai nghe 800,000 3 tháng
Pin 1,000,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi  1,600,000 Không bảo hành
Vỏ (lưng) wifi + 3G  1,600,000 Không bảo hành
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPAD AIR 1 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 600,000 3 tháng
Camera trước 600,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 600,000 3 tháng
Dây anten wifi Báo giá 3 tháng
Dây cáp sạc 600,000 3 tháng
Dây home 500,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 550,000 3 tháng
Dây tai nghe 600,000 3 tháng
Pin 750,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 1,200,000 Không bảo hành
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,200,000 Không bảo hành 

iPAD AIR 2 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau 700,000 3 tháng
Camera trước 700,000 3 tháng
Chuông (loa ngoài) 700,000 3 tháng
Dây anten wifi Báo giá 3 tháng
Dây cáp sạc 700,000 3 tháng
Dây home 600,000 3 tháng
Dây nút nguồn + volume 600,000 3 tháng
Dây tai nghe 700,000 3 tháng
Pin 800,000 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 1,500,000 Không bảo hành
Vỏ (lưng) wifi + 3G 1,600,000 Không bảo hành
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPAD PRO 9.7 INCH ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau Báo giá 3 tháng
Camera trước Báo giá 3 tháng
Chuông (loa ngoài) Báo giá 3 tháng
Dây anten wifi Báo giá 3 tháng
Dây cáp sạc Báo giá 3 tháng
Dây home Báo giá 3 tháng
Dây nút nguồn 1,000,000 3 tháng
Dây tai nghe Báo giá 3 tháng
Pin 1,200,000 3 tháng
Ron màn hình Báo giá 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 2,000,000 Không bảo hành
Vỏ (lưng) wifi + 3G 2,200,000 Không bảo hành 

iPAD PRO 12.9 INCH ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau Báo giá 3 tháng
Camera trước Báo giá 3 tháng
Chuông (loa ngoài) Báo giá 3 tháng
Dây anten wifi Báo giá 3 tháng
Dây cáp sạc Báo giá 3 tháng
Dây home Báo giá 3 tháng
Dây nút nguồn 1,200,000 3 tháng
Dây tai nghe Báo giá 3 tháng
Pin 1,500,000 3 tháng
Ron màn hình Báo giá 3 tháng
Vỏ (lưng) wifi 2,200,000 Không bảo hành
Vỏ (lưng) wifi + 4G 2.500,000 Không bảo hành
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây