Sửa Mainboard


iPHONE 4 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng   350,000 3 tháng
Mất wifi   350,000 3 tháng
Mất cảm ứng   350,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình   350,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB   350,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn)   400,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio)   350,000 3 tháng
Không camera   300,000 3 tháng
Mất micro 300,000 3 tháng
Mất imei  300,000 - 500,000 3 tháng
Sàng main   450,000 3 tháng
 
iPHONE 4S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng   400,000 3 tháng
Mất wifi   400,000 3 tháng
Mất cảm ứng   400,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình   400,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB   400,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn)   450,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio)  400,000 3 tháng
Không camera   400,000 3 tháng
Mất imei  500,000 - 700,000 3 tháng
Sàng main   700,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb  600,000 - 900,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPHONE 5 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 600,000 3 tháng
Mất wifi 600,000 3 tháng
Mất cảm ứng 600,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 600,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 600,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 700,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 600,000 3 tháng
Không camera 600,000 3 tháng
Mất imei 600,000 - 900,000 3 tháng
Sàng main 800,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb  700,000 - 1,100,000 3 tháng
 
iPHONE 5C ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 600,000 3 tháng
Mất wifi 600,000 3 tháng
Mất cảm ứng 600,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 600,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 600,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 700,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 600,000 3 tháng
Không camera 600,000 3 tháng
Mất imei  600,000 - 900,000 3 tháng
Sàng main 800,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb  700,000 - 1,100,000 3 tháng
 
iPHONE 5S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 700,000 3 tháng
Mất wifi 700,000 3 tháng
Mất cảm ứng 700,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 700,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 800,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 1,000,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 800,000 3 tháng
Không camera 700,000 3 tháng
Mất imei  900,000 - 1,600,000 3 tháng
Sàng main 1,600,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb 900,000 - 1,500,000 3 tháng
 
iPHONE 5SE ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,200,000 3 tháng
Mất wifi 1,200,000 3 tháng
Mất cảm ứng  1,200,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,000,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB  1,000,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn)) 1,200,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,000,000 3 tháng
Không camera 900,000 3 tháng
Mất imei  800,000 - 2,000,000 3 tháng
Sàng main 1,800,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb 900,000 - 1,500,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPHONE 6 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 900,000 3 tháng
Mất wifi 800,000 3 tháng
Mất cảm ứng 900,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 800,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 800,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 900,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 800,000 3 tháng
Không camera 800,000 3 tháng
Mất imei 1,500,000 – 2,800,000 3 tháng
Sàng main 2,000,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/64Gb/128Gb 900,000 – 1,500,000 3 tháng
 
iPHONE 6 PLUS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,000,000 3 tháng
Mất wifi 900,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,000,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 900,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 900,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 1,000,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 900,000 3 tháng
Không camera 900,000 3 tháng
Mất imei 1,600,000 – 3,100,000 3 tháng
Sàng main 2,200,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/64Gb/128Gb 900,000 – 1,500,000 3 tháng
 
iPHONE 6S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,000,000 3 tháng
Mất wifi 900,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,000,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 900,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 900,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 1,000,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,000,000 3 tháng
Không camera 900,000 3 tháng
Mất imei 1,600,000 – 3,000,000 3 tháng
Sàng main 2,500,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/64Gb/128Gb 1,000,000 – 1,600,000 3 tháng
  =
iPHONE 6S PLUS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,200,000 3 tháng
Mất wifi 1,100,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,200,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,100,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,000,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 1,200,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,200,000 3 tháng
Không camera 1,000,000 3 tháng
Mất imei 1,800,000 – 3,300,000 3 tháng
Sàng main 3,000,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/64Gb/128Gb 1,200,000 – 1,800,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPHONE 7 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,500,000 3 tháng
Mất wifi 1,500,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,500,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,500,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,400,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 1,600,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,500,000 3 tháng
Không camera 1,400,000 3 tháng
Mất imei  2,000,000 3 tháng
Sàng main 3,500,000 3 tháng
Thay ổ cứng 32Gb/128Gb/256Gb 1,200,000 - 2,000,000 3 tháng
iPHONE 7 PLUS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,600,000 3 tháng
Mất wifi 1,600,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,600,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,500,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,500,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 1,800,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,600,000 3 tháng
Không camera 1,500,000 3 tháng
Mất imei 2,200,000 3 tháng
Sàng main 4,000,000 3 tháng
Thay ổ cứng 32Gb/128Gb/256Gb  1,200,000 - 2,000,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPHONE 8 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,800,000 3 tháng
Mất wifi 1,800,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,800,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,600,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,600,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 2,000,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,800,000 3 tháng
Không camera 1,600,000 3 tháng
Mất imei  2,500,000 3 tháng
Sàng main 4,500,000 3 tháng
Thay ổ cứng 64Gb/256Gb 1,800,000 - 2,200,000 3 tháng
iPHONE 8 PLUS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 2,000,000 3 tháng
Mất wifi 2,000,000 3 tháng
Mất cảm ứng 2,000,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,800,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,800,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 2,200,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 2,000,000 3 tháng
Không camera 1,800,000 3 tháng
Mất imei 2,800,000 3 tháng
Sàng main 5,000,000 3 tháng
Thay ổ cứng 64Gb/256Gb 1,800,000 - 2,200,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPHONE X ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 2,500,000 3 tháng
Mất wifi 2,500,000 3 tháng
Mất cảm ứng 2,500,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 2,500,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 2,400,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 2,600,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 2,500,000 3 tháng
Không camera 2,400,000 3 tháng
Mất imei  3,500,000 3 tháng
Sàng main 5,000,000 3 tháng
Thay ổ cứng 64Gb/256Gb 2,000,000 - 2,500,000 3 tháng
iPHONE XS ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 3,000,000 3 tháng
Mất wifi 3,000,000 3 tháng
Mất cảm ứng 3,000,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 3,000,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 2,800,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 3,200,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 3,000,000 3 tháng
Không camera 2,800,000 3 tháng
Mất imei  4,000,000 3 tháng
Sàng main Báo giá 3 tháng
Thay ổ cứng 32Gb/128Gb/256Gb Báo giá 3 tháng
iPHONE XS MAX ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 3,500,000 3 tháng
Mất wifi 3,500,000 3 tháng
Mất cảm ứng 3,500,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 3,500,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 3,200,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 3,800,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 3,000,000 3 tháng
Không camera 2,800,000 3 tháng
Mất imei  4,000,000 3 tháng
Sàng main Báo giá 3 tháng
Thay ổ cứng 32Gb/128Gb/256Gb Báo giá 3 tháng
iPHONE XR ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 2,500,000 3 tháng
Mất wifi 2,500,000 3 tháng
Mất cảm ứng 2,500,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 2,500,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 2,400,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 2,600,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 2,500,000 3 tháng
Không camera 2,400,000 3 tháng
Mất imei  3,500,000 3 tháng
Sàng main Báo giá 3 tháng
Thay ổ cứng 32Gb/128Gb/256Gb Báo giá 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPAD 2 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 800,000 3 tháng
Mất wifi 900,000 3 tháng
Mất cảm ứng 700,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 700,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 700,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 800,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 700,000 3 tháng
Không camera 700,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb 800,000 - 1,400,000 3 tháng
 
iPAD 3 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 800,000 3 tháng
Mất wifi 700,000 3 tháng
Mất cảm ứng 700,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 700,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 700,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 800,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 700,000 3 tháng
Không camera 700,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb 900,000 - 1,500,000 3 tháng
 
iPAD 4 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 900,000 3 tháng
Mất wifi 800,000 3 tháng
Mất cảm ứng 800,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 800,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 800,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 1,000,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 800,000 3 tháng
Không camera 800,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb 900,000 - 1,500,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPAD MINI 1 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 900,000 3 tháng
Mất wifi 800,000 3 tháng
Mất cảm ứng 800,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 800,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 800,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 900,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 800,000 3 tháng
Không camera 800,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb 900,000 - 1,500,000 3 tháng
iPAD MINI 2 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,100,000 3 tháng
Mất wifi 900,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,100,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,000,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 900,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 1,200,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,100,000 3 tháng
Không camera 900,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb 1,000,000 - 1,600,000 3 tháng
iPAD MINI 3 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,400,000 3 tháng
Mất wifi 1,200,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,400,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,400,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,200,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 1,400,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,400,000 3 tháng
Không camera 1,000,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/64Gb/128Gb 1,200,000 - 1,800,000 3 tháng
iPAD MINI 4 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,600,000 3 tháng
Mất wifi 1,500,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,600,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,500,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,400,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 1,600,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,500,000 3 tháng
Không camera 1,200,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/64Gb/128Gb 1,200,000 - 1,800,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPAD AIR 1 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,200,000 3 tháng
Mất wifi 1,000,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,200,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,000,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,000,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 1,200,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,200,000 3 tháng
Không camera 900,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb  1,000,000 - 1,600,000 3 tháng
iPAD AIR 2 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,600,000 3 tháng
Mất wifi 1,500,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,800,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,500,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,400,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 1,600,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,500,000 3 tháng
Không camera 1,200,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb - 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPAD PRO 9,7 INCH ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 1,800,000 3 tháng
Mất wifi 1,600,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,800,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,600,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,600,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 2,000,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,800,000 3 tháng
Không camera 1,600,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb 1,500,000 - 2,500,000 3 tháng
 
iPAD PRO 12,9 INCH ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng 2,000,000 3 tháng
Mất wifi 1,800,000 3 tháng
Mất cảm ứng 1,800,000 3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình 1,800,000 3 tháng
Không nhận sạc, USB 1,800,000 3 tháng
Mất nguồn (sửa nguồn hoặc thay IC nguồn) 2,200,000 3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio) 1,800,000 3 tháng
Không camera 1,800,000 3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb 1,500,000 - 2,500,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây