Nâng cấp - Cài đặt


iPHONE 5 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 700,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 900,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 900,000 3 tháng
 
iPHONE 5C ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 700,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 900,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 900,000 3 tháng
 
iPHONE 5S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 800,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 1,000,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,000,000 3 tháng
 
iPHONE 5SE ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 64Gb 900,000 3 tháng
Nâng 64Gb lên 128Gb 900,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 128Gb 1,200,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPHONE 6 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 64Gb 900,000 3 tháng
Nâng 64Gb lên 128Gb 900,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 128Gb 1,200,000 3 tháng
 
iPHONE 6 Plus ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 64Gb 900,000 3 tháng
Nâng 64Gb lên 128Gb 900,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 128Gb 1,200,000 3 tháng
 
iPHONE 6S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,000,000 3 tháng
Nâng 64Gb lên 128Gb 1,000,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 128Gb 1,300,000 3 tháng
 
iPHONE 6S Plus ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 64Gb lên 128Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 128Gb 1,500,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPHONE 7 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 32Gb lên 128Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 128Gb lên 256Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 256Gb 1,600,000 3 tháng
iPHONE 7 Plus ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 32Gb lên 128Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 128Gb lên 256Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 256Gb 1,600,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPHONE 8 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 64Gb lên 256Gb 1,800,000 3 tháng
iPHONE 8 Plus ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 64Gb lên 256Gb 1,800,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPAD 3 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 900,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 900,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng
iPAD 4 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 900,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 900,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPAD MINI 1 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 900,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 900,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng
 
iPAD MINI 2 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 1,000,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 1,000,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,300,000 3 tháng
 
iPAD MINI 3 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 64Gb lên 128Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 128Gb 1,600,000 3 tháng
 
iPAD MINI 4 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 64Gb lên 128Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 128Gb 1,600,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPAD AIR 1 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 32Gb 1,000,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 64Gb 1,000,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,300,000 3 tháng
iPAD AIR 2 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 16Gb lên 64Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 64Gb lên 128Gb 1,200,000 3 tháng
Nâng 16Gb lên 128Gb 1,600,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
iPAD PRO 9.7 INCH ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 32Gb lên 128Gb 1,500,000 3 tháng
Nâng 128Gb lên 256Gb 1,500,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 256Gb 2,000,000 3 tháng
iPAD PRO 12.9 INCH ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Nâng 32Gb lên 128Gb 1,500,000 3 tháng
Nâng 128Gb lên 256Gb 1,500,000 3 tháng
Nâng 32Gb lên 256Gb 2,000,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Cài đặt phần mềm iOS 165,000 1 tuần
Cài đặt phần mềm Android 250,000 1 tuần