Mở khóa iCloud


MỞ KHÓA BẰNG PHẦN CỨNG ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
iPhone 4 (1-2 ngày) 400,000 3 tháng
iPhone 4S (1-2 ngày) 600,000 3 tháng
iPhone 5 (1-2 ngày) 900,000 3 tháng
iPhone 5C (1-2 ngày) 900,000 3 tháng
iPhone 5S (1-2 ngày) 1,500,000 3 tháng
iPhone 5SE (3-5 ngày) 2,600,000 3 tháng
 
DỊCH VỤ ĐỔI MAIN ICLOUD ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
iPhone 6 (1-3 ngày) 2,600,000 3 tháng
iPhone 6 Plus (1-3 ngày) 3,100,000 3 tháng
iPhone 6S (1-3 ngày) 3,000,000 3 tháng
iPhone 6S Plus (1-3 ngày) 3,300,000 3 tháng
iPhone 7 (1-3 ngày) 5,000,000 3 tháng
iPhone 7 Plus (1-3 ngày) 5,200,000 3 tháng
iPhone 8 (1-3 ngày) 7,000,000 3 tháng
iPhone 8 Plus (1-3 ngày) 7,500,000 3 tháng
iPhone X (1-3 ngày) 7,500,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
MỞ KHÓA ICLOUD WIFI ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
iPad 2 (1-2 ngày) 800,000 3 tháng
iPad 3 (1-2 ngày) 800,000 3 tháng
iPad 4 (1-2 ngày) 800,000 3 tháng
iPad mini 1 (1-2 ngày) 800,000 3 tháng
iPad mini 2 (1-2 ngày) 800,000 3 tháng
iPad mini 3 (1-2 ngày) 900,000 3 tháng
iPad mini 4 (1-2 ngày) 1,100,000 3 tháng
iPad air 1 (1-2 ngày) 900,000 3 tháng
iPad air 2 (1-2 ngày) 1,100,000 3 tháng
iPad gen 5 2017 (1-2 ngày) 1,100,000 3 tháng
iPad gen 6 2018 (1-2 ngày) 1,200,000 3 tháng
iPad pro 9.7 inch (1-2 ngày) 1,400,000 3 tháng
iPad pro 12.9 inch (1-2 ngày) 1,600,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
MỞ KHÓA ICLOUD WIFI + 3G ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
iPad 2 (1-2 ngày) 500,000 3 tháng
iPad 3 (1-2 ngày) 500,000 3 tháng
iPad 4 (1-2 ngày) 500,000 3 tháng
iPad mini 1 (1-2 ngày) 500,000 3 tháng
iPad mini 2 (1-2 ngày) 500,000 3 tháng
iPad mini 3 (1-2 ngày) 600,000 3 tháng
iPad mini 4 (1-2 ngày) 1,100,000 3 tháng
iPad air 1 (1-2 ngày) 600,000 3 tháng
iPad air 2 (1-2 ngày) 1,100,000 3 tháng
iPad gen 5 2017 (1-2 ngày) 1,500,000 3 tháng
iPad gen 6 2018 (1-2 ngày) 1,600,000 3 tháng
iPad pro 9.7 inch (1-2 ngày) 1,800,000 3 tháng
iPad pro 12.9 inch (1-2 ngày) 2,000,000 3 tháng
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây