Mã QR đây - Check ngay là biết

💁‍♀️ Hiện nay, với mỗi thiết bị được sửa chữa bởi iCare Center - sẽ có mã QR Code dán phía sau thiết bị chứa đầy đủ thông tin sửa chữa và các nội dung liên quan để Quý khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra mỗi khi cần thiết.💁‍♀️ Việc ứng dụng QR Code vào việc cung cấp và lưu trữ thông tin giúp Quý khách nhanh chóng biết được thiết bị của mình đã từng sửa chữa những gì, vào thời gian nào, do ai,... thật tiện lợi!
Gọi ngay Email
Tra cứu phiếu ×

Quý khách đang muốn sửa chữa? ×
Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới
Thông tin dịch vụ
-- Dịch vụ --
Phí dịch vụ:

Đặt lịch
Bạn đang muốn đăng ký học nghề? ×
Bạn vui lòng điền thông tin ở dưới
Thông tin khóa học

Đăng ký
Đăng nhập bằng tài khoản

×