Lưu giữ khoảnh khắc đẹp với gia đình I.P.L tháng 9

BYE "CHÍN", SAY HI "MƯỜI"

LƯU GIỮ KHOẢNH KHẮC ĐẸP VỚI GIA ĐÌNH I.P.L


Giữ vững tinh thần "Làm hết mình - Vui hết cỡ" _ "Chuyên nghiệp - Năng động", các team của I.P.L đã trải qua tháng 9 với nhiều khoảnh khắc đẹp, ấn tượng.

Hãy cùng I.P.L chào đón Tháng 10 với bao điều mới mẻ, cùng nhau thực hiện thật tốt dự định và kế hoạch của mình bạn nhé!

Và đừng quên điểm lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong tháng 9 mà chúng ta đã đi qua!