iCare Center - 14 Năm phát triển và trưởng thành


Chọn đúng con đường công ty đang đi, theo đúng thế mạnh của công ty đã làm, không ngừng làm mới và hoàn thiện, cùng với sự cống hiến của đội ngũ nhân sự giàu nhiệt huyết & tâm - tài ➡️ iCare Center hứa hẹn sẽ thành công hơn nữa trong lĩnh vực CNTT tại thị trường TP.HCM.