Dịch vụ bảo hiểm rơi vỡ màn hình - iCare Center


HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM VẬT CHẤT
 ***ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

            1. Người được bảo hiểm:

Khách hàng cuối cùng sử dụng thiết bị có số IMEI/SERIAL đã được khai báo và cấp Hợp đồng bảo hiểm vật chất.   

            2. Tài sản được bảo hiểm:

Là màn hình thiết bị gắn liền với thiết bị có số IMEI/SERIAL, là số duy nhất trên toàn cầu liên quan đến thiết bị và được bảo hiểm theo khai báo trong Hợp đồng bảo hiểm vật chất của khách hàng.

            3. Thời gian hiệu lực và chi phí các gói bảo hiểm:

*Gói bảo hiểm rơi vỡ màn hình bắt đầu có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày khách hàng mua gói bảo hiểm tại tất cả các chi nhánh của iCare Center.

            + Gói 3 tháng (90 ngày): 10% giá trị bộ màn hình mới theo bảng giá của iCare Center
            + Gói 6 tháng (180 ngày): 15% giá trị bộ màn hình mới theo bảng giá của iCare Center
            + Gói 12 tháng (365 ngày): 20% giá trị bộ màn hình mới theo bảng giá của iCare Center

*Gói bảo hiểm kết thúc khi:

+ Hết thời gian bảo hiểm được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm vật chất
+ Gói bảo hiểm đã được sử dụng
+ Người được bảo hiểm đã sửa đổi hoặc thay đổi thiết bị được bảo hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm vật chất đã được cấp
 
            4. Rủi ro được bảo hiểm:

            + Sơ suất đánh rơi thiết bị xuống đất làm vỡ màn hình thiết bị
            + Sơ suất làm thiết bị va đập vào vật cứng vỡ màn hình thiết bị
            + Bị tông, đụng làm rơi thiết bị vỡ màn hình thiết bị

            5. Quyền lợi:

Khách hàng được thay thế trọn bộ màn hình bị hư hỏng tại các chi nhánh của iCare Center.

            6. Đồng chi trả:

+ Đối với gói 3 tháng (90 ngày): khách hàng có trách nhiệm đồng chi trả 10% chi phí thay thế màn hình mới cho iCare Center và chỉ được bồi thường duy nhất 1 lần cho 1 thiết bị trong thời hạn bảo hiểm

+ Đối với gói 6 tháng (180 ngày): khách hàng có trách nhiệm đồng chi trả 15% chi phí thay thế màn hình mới cho iCare Center và được bồi thường 2 lần cho 1 thiết bị trong thời hạn bảo hiểm

+ Đối với gói 12 tháng (365 ngày): khách hàng có trách nhiệm đồng chi trả 20% chi phí thay thế màn hình mới cho iCare Center và được bồi thường 3 lần cho 1 thiết bị trong thời hạn bảo hiểm
 
***ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ:

+ Hư hỏng do người sử dụng cố ý làm hỏng hoặc do các sự kiện có thể lường trước được nhưng người sử dụng không áp dụng các biện pháp an toàn trong khả năng có thể

+ Thiệt hại do sử dụng sai mục đích sử dụng đã được hướng dẫn sử dụng của Sản phẩm

+ Số IMEI/SERIAL của thiết bị, tem niêm phong bị biến dạng, bị hư hại dẫn đến không thể xác nhận chính xác thiết bị có thuộc diện đối tượng nhận dịch vụ hay không

+ Mòn và xước trong quá trình sử dụng bình thường, hư hỏng do bị động vật cắn, tương tác giữa ánh sáng, nhiệt hoặc sóng âm bằng không khí, bao gồm không khí hoặc điều kiện thời tiết

+ Lắp đặt hoặc lắp đặt lại không đúng cách hoặc được thực hiện bởi cửa hàng không thuộc hệ thống iCare Center

 
 
***LƯU Ý:

+ Gói bảo hiểm không được quy đổi thành tiền hoặc chuyển đổi thành quà tặng khác

+ Gói bảo hiểm chỉ áp dụng cho một thiết bị và không thể chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác

+ Gói bảo hiểm chỉ áp dụng đối với màn hình và không áp dụng với các bộ phận khác của thiết bị