Thay màn hình Apple


THAY MÀN HÌNH ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
iPhone 4 550,000 3 tháng
iPhone 4S 550,000 3 tháng
iPhone 5 900,000 3 tháng
iPhone 5C 900,000 3 tháng
iPhone 5S 900,000 3 tháng
iPhone 5SE 1,000,000 3 tháng
iPhone 6 1,300,000 3 tháng
iPhone 6 Plus 1,800,000 3 tháng
iPhone 6S 1,800,000 3 tháng
iPhone 6S Plus 2,800,000 3 tháng
iPhone 7 2,600,000 3 tháng
iPhone 7 Plus 3,800,000 3 tháng
iPhone 8 3,800,000 3 tháng
iPhone 8 Plus 4,800,000 3 tháng
iPhone X 8,200,000 3 tháng
 
ÉP KÍNH ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
iPhone 4 300,000 Không bảo hành
iPhone 4S 300,000 Không bảo hành
iPhone 5 450,000 Không bảo hành
iPhone 5C 450,000 Không bảo hành
iPhone 5S 450,000 Không bảo hành
iPhone 5SE 500,000 Không bảo hành
iPhone 6 600,000 Không bảo hành
iPhone 6 Plus 700,000 Không bảo hành
iPhone 6S 700,000 Không bảo hành
iPhone 6S Plus 800,000 Không bảo hành
iPhone 7 800,000 Không bảo hành
iPhone 7 Plus 900,000 Không bảo hành
iPhone 8 1,200,000 Không bảo hành
iPhone 8 Plus 1,400,000 Không bảo hành
iPhone X 3,000,000 Không bảo hành
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây
THAY MÀN HÌNH ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
iPad 1 1,500,000 3 tháng
iPad 2 1,400,000 3 tháng
iPad 3 1,300,000 3 tháng
iPad 4 1,300,000 3 tháng
iPad mini 1 1,400,000 3 tháng
iPad mini 2 2,000,000 3 tháng
iPad mini 3 2,000,000 3 tháng
iPad mini 4 3,800,000 3 tháng
iPad air 1 2,200,000 3 tháng
iPad air 2 4,800,000 3 tháng
iPad pro 9.7 inch 4,500,000 3 tháng
iPad pro 10.5 inch 7,000,000 3 tháng
iPad pro 12.9 inch 6,500,000 3 tháng
iPad pro 12.9 inch 2017 8,500,000 3 tháng
THAY CẢM ỨNG ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
iPad 1 900,000 3 tháng
iPad 2 700,000 3 tháng
iPad 3 700,000 3 tháng
iPad 4 700,000 3 tháng
iPad mini 1 700,000 3 tháng
iPad mini 2 700,000 3 tháng
iPad mini 3 900,000 3 tháng
iPad mini 4 (ép kính) 1,600,000 Không bảo hành
iPad air 1 900,000 3 tháng
iPad air 2 (ép kính) 1,800,000 Không bảo hành
iPad pro 9.7 inch (ép kính) 2,500,000 Không bảo hành
iPad pro 10.5 inch (ép kính) 3,200,000 Không bảo hành
iPad pro 12.9 inch (ép kính) 3,000,000 Không bảo hành
iPad pro 12.9 inch 2017 (ép kính) 3,500,000 Không bảo hành
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định của iCare Center. Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộngVui lòng xem chi tiết tại đây