Chính sách

Chính sách bảo hành

07-04-2018

Bảo hành Sản phẩm bán ra bị lỗi do sản xuất còn trong thời hạn bảo hành; Sản phẩm bảo hành đủ điều kiện bảo hành của nhà sản xuất: chưa tháo mở, còn tem, nhãn, serial number của nhà sản xuất và nhà cung cấp;

Hình thức vận chuyển

07-04-2018

Khu vực giao hàng – Phạm vi giao hàng toàn quốc. Biểu phí và thời gian nhận hàng – iCare Center áp dụng thời gian và biểu phí giao hàng theo biểu giá của Công ty Cổ phần Bưu Chính Viettel như sau:

Phương thức thanh toán

07-04-2018

Phương thức thanh toán áp dụng hai hình thức: 1. Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng, hình thức COD (cash on delivery) – Áp dụng cho tất cả khách hàng mua online qua dịch vụ chuyển phát nhanh, nhận hàng, kiểm tra chất lượng, thanh toán.

Bảo mật thông tin

07-04-2018

Chính sách bảo mật thông tin (Xem chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP), bao gồm: 1. Thông tin thu thập - Những loại thông tin iCare Center cần bao gồm: Họ và tên khách hàng, địa chỉ liên hệ Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn